• Lode Ceyssens

Vlaamse Regering keurt voorstel zorgwoningen goed

Vrijdag keurde de Vlaamse regering het decreet rond zorgwonen goed, waardoor het eenvoudiger wordt om een mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen. Een mantelzorgwoningen is een woonunit in de tuin of een woning in een bestaand bijgebouw. In 2019 legde Lode Ceyssens, samen met zijn collega's, in het Vlaams parlement een conceptnota op de tafel met de vraag om daarvoor een duidelijker wetgevend kader te creëren. Lode Ceyssens reageert opgetogen: “Voor wie zorg nodig heeft, komen er nu meer mogelijkheden en meer zekerheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Toch zelfstandig en hulp altijd dichtbij.”Om als zorgwoning in aanmerking te kunnen komen, moest de ondergeschikte wooneenheid tot nu toe één fysiek geheel vormen met de hoofdwoning. Dit is echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Zeker in de gevallen waar de zorgnood maar heel tijdelijk is. Dan kan een mobiele mantelzorgwoning een oplossing bieden. In dat geval wordt een tijdelijke zorgunit geplaatst naast de bestaande woning of in de tuin. Het kan ook zijn dat een bestaand bijgebouw wordt omgebouwd. Maar over dit concept waren er op het vlak van regelgeving nog heel veel onduidelijkheden. De lange en onzekere aanvraagprocedures maakten het onmogelijk om in een acute zorgsituatie die zorg te geven in de vertrouwde omgeving.

Met de beslissing van de Vlaamse regering zal voor het plaatsen van een tijdelijke mobiele zorgunit geen omgevingsvergunning meer nodig zijn, maar zal onder een aantal voorwaarden een eenvoudige melding bij het lokaal bestuur volstaan.

Een mobiele mantelzorgwoning is gericht op het tijdelijk aanbieden van zorg dichtbij huis. Eens de zorgnood wegvalt, wordt aan de finaliteit van de woonunit niet meer voldaan, en kan ze dus niet als dusdanig blijven staan. Die tijdelijkheid is een belangrijk gegeven om misbruiken op het vlak van ruimtelijke ordening te voorkomen.

158 keer bekeken0 reacties