• Lode Ceyssens

Snelle aanpak van Limburgse zwarte punten

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) trok voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts meerdere keren aan zijn mouw over de onderregistratie van fietsongevallen. Dat is belangrijk omdat op basis van de ongevallencijfers de dynamische lijst voor zwarte punten bepaald wordt, een lijst met gevaarlijke plaatsen waar veel ongevallen gebeuren.


Ceyssens vroeg herhaaldelijk om fietsongevallen zwaarder door te laten tellen, zodat de dynamische lijst van zwarte punten realistischer zou worden. Uit onderzoek bleek namelijk dat er slechts 10% van de fietsongevallen door de politie werd geregistreerd. De zogenaamde ‘zwaargewondenratio’ is gelijk aan de verhouding van het aantal zwaargewonden in de hospitaaldatabank tot het aantal zwaargewonden in de nationale ongevallenstatistieken, geregistreerd door de politie. Voor fietsers is deze bijna drie maal hoger (5,5) dan voor de gemiddelde weggebruiker (2,0). De onderregistratie voor fietsers is dus aanzienlijk groter dan voor de andere weggebruikers. Daarom dat deze onderregistratie dient gecompenseerd door er een extra wegingsfactor aan toe te kennen bij het bepalen van de zwarte punten.Huidig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft oren naar het pleidooi van Ceyssens en zal de fietsongevallen nu zwaarder door laten wegen bij het toekennen van ‘scores’ aan gevaarlijke punten (factor 1,7).


“Al enkele jaren pleit ik in het Vlaams Parlement om de onderregistratie voor fietsers te herbekijken. Voor elke fietser die in het ziekenhuis belandt, zijn er namelijk 5,5 ongevallen gebeurd. Dat wil zeggen dat er een hiaat zit in de ongevallenregistratie, omdat men niet altijd aangifte doet of omdat de politie niet wordt verwittigd.” zegt Ceyssens. “In de conceptnota Fietsveiligheid die ik vorige legislatuur indiende, vroeg ik om ongevallen van fietsers extra te laten meetellen, waardoor de onderregistratie deels gecompenseerd kan worden.” voegt Ceyssens toe.


Ceyssens vraagt uitdrukkelijk om nu snel werk te maken van het wegwerken van de zwarte punten. In Limburg zijn dat er 39, waarvan 14 nieuwe.

7 keer bekeken0 reacties