• Lode Ceyssens

“Slagen voor rijexamen mag geen ‘lucky shot’ zijn”

“Slagen voor rijexamen mag geen ‘lucky shot’ zijn”

Oefentermijn rijbewijs wordt teruggebracht naar 3 maanden

Nog steeds behoren jonge chauffeurs tot een risicogroep in het verkeer. “Om jonge bestuurders veilig de weg op te laten gaan, voerden


we drie jaar geleden een hervormde rijopleiding in.” zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). “De procedure voor het behalen van het rijbewijs mag geen ticket zijn om zo snel mogelijk de weg op te kunnen, maar het moet een leerproces zijn.” De onderdelen van die hervormde rijopleiding zijn het verplichte vormingsmoment voor de rijbegeleider, de minimumduur van de oefentermijn van drie naar negen maanden en het verplichte terugkommoment dat binnen de 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs B gevolgd moet worden.

Die hervorming werd geregeld in het Ministerieel Besluit van 9 juni 2017 voor wat betreft het vormingsmoment en de minimumduur van de oefenperiode. De Raad van State besliste echter om het MB te vernietigen, omdat de nieuwe regels - o.a. het voorleggen van het vormingsattest van de rijbegeleider - raakten aan de federale bevoegdheid voor het uitreiken van het rijbewijs. Die vernietiging zorgde ervoor dat kandidaat-bestuurders die een rijopleiding met vrije begeleiding volgen niet langer verplicht zijn zich te laten bijstaan door een begeleider met vormingsattest. Ook hoeven ze niet meer 9 maanden geoefend te hebben alvorens ze op examen gaan.

Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) trok aan de alarmbel en vroeg de minister om deze vernietiging zo snel mogelijk te laten herstellen. “We voerden deze hervorming in om de verkeersveiligheid van jonge bestuurders te verhogen. Ik stelde daarom voor om de vernietiging zo snel mogelijk te doen herstellen door bijvoorbeeld het vormingsattest van de begeleider op te vragen op het moment dat de kandidaat zijn rijexamen gaat afleggen. Op die manier raken we niet meer aan de federale bevoegdheid. Ik ben blij dat de minister dit idee nu volgt en zal uitwerken.” In het najaar kunnen we hier al mee starten en, op iets langere termijn, zal er een digitaal platform komen waarop zowel de kandidaat-bestuurder als de rijbegeleider zich kunnen registreren. Dit is voor iedereen de meest sluitende manier.

Voor wat betreft de oefentermijn van 9 maanden, is het een ander verhaal. De minister wil deze opnieuw terugbrengen naar 3 maanden, omdat het moeilijk te controleren is of een kandidaat-bestuurder wel effectief 9 maanden heeft geoefend op de dag dat hij zijn praktijkexamen aflegt. Daarnaast haalt ze ook het obstakel aan van mensen die ‘snel’ een rijbewijs willen halen voor hun job. “Ik heb de minister gevraagd hierover nog eens goed na te denken.” aldus Ceyssens “Enerzijds is attitude erg belangrijk in het verkeer, daarom hebben we het terugkommoment ingevoerd, maar anderzijds is ook praktijkervaring een belangrijke factor om chauffeurs veilig de weg op te kunnen laten gaan.”

Ceyssens haalde het idee aan om te werken met een logboek of een app waarbij de kandidaat-bestuurder kan aangeven hoeveel en in welke omstandigheden (bv. bij regenweer) hij geoefend heeft. “Het behalen van het rijbewijs mag op de dag van het examen geen ‘lucky shot’ zijn, maar het moet een garantie zijn dat de bestuurder zich goed heeft voorbereid en geoefend om zich op een veilige manier in het verkeer te begeven. We mogen niet zomaar blijven toekijken terwijl het aantal jaarlijkse dodelijke verkeerslachtoffers terug aan het stijgen is!”

20 keer bekeken0 reacties