• Lode Ceyssens

Plan wegenwerken op momenten dat ze zo weinig mogelijk hinder veroorzaken!

De files in Vlaanderen zijn dagelijkse kost. Ook de cijfers bevestigen dat we meer dan ooit stil staan. Statistiek Vlaanderen meldt dat in oktober 219 het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaams Gewest maar liefst 755 kilometeruren per werkdag bedroeg. Dat wil zeggen dat er van oktober 2018 tot oktober 2019 elke werkdag gemiddeld 755 kilometer file was gedurende 1 uur per dag. “Wanneer er tijdens de spitsuren dan ook nog eens wegwerkzaamheden uitgevoerd worden, dan dikken de file-uren natuurlijk aan.” aldus Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V).


En die wegwerkzaamheden vonden onder meer plaats op de E314 op het viaduct van Wilsele tussen de oprit Wilsele/Kessel-Lo en de spoorweg in de richting van Brussel. Sinds 14 november plaatst een aannemer daar in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsschermen die de levenskwaliteit van de omwonenden moet verbeteren. Ter hoogte van deze werken moeten voertuigen invoegen op twee versmalde rijstroken in plaats van de gebruikelijke invoegstrook. “Hierdoor ontstaat er niet alleen hinder ter hoogte van de werken, maar belandt men al ver daarvoor in de file. De werken op het viaduct zijn zeker nodig en kaderen binnen het project ‘Leuven Noord’. Ik weet ook dat waar er werken zijn, er hinder is. Al kan ik niet begrijpen dat bepaalde werken, zoals die op de E314, niet buiten de spitsuren worden uitgevoerd.” aldus Ceyssens.


“Ook in het Vlaams regeerakkoord hebben we ons ertoe verbonden om de hinder bij wegenwerken maximaal te vermijden door een geïntegreerde en afgestemde planning met de verschillende betrokken spelers, dus ook met de lokale besturen. Ook ‘best practices’ en knelpunten in processen van wegenwerken worden telkens goed gedocumenteerd en intern gedeeld, zodat uit verschillende situaties geleerd kan worden.” voegt Ceyssens toe.

Ceyssens vraagt donderdag in het Vlaams Parlement aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters welke afwegingen er allemaal worden gemaakt voor het uitvoeren van wegenwerken en waarom er voor deze werken bijvoorbeeld niet gekozen is om ze buiten de spits of in het weekend uit te voeren.

2 keer bekeken0 reacties