• Lode Ceyssens

Nieuw theoretisch rijexamen doet minder kandidaten slagen

Op 1 juni werd het nieuwe rijexamen ingevoerd voor zowel de theorie als de praktijk. Voor het theoretisch examen betekent dit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen zware en lichte overtredingen. Onder zware overtredingen vallen:

  • alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep);

  • alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);

  • alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.


Het aantal vragen dat de kandidaat voorgeschoteld krijgt, werd niet gewijzigd. Het examen bestaat nog steeds uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minstens 41/50 moet halen. Het enige verschil is dat een grote overtreding een kandidaat nu 5 punten kost en een kleine overtreding 1 punt. Wie wil slagen, mag dus maximum 1 zware en 4 lichte fouten begaan. Bij minstens twee zware overtredingen kan de kandidaat bijgevolg niet meer slagen.


Vlaams parlementslid Lode Ceyssens vroeg bij minister Weyts de slaagpercentages op van het theoretische rijexamen B voor de invoering van het nieuwe rijexamen (voor 1 juni) en erna. Bij de overstap van mei naar juni was er een – te verwachten - daling van het aantal geslaagden. In mei lag het slaagpercentage over gans Vlaanderen nog op 48,95%, terwijl dat in juni daalde naar 22,15%. Dat is een daling van maar liefst 26,81%. “Die daling was te verwachten, aangezien de kandidaten nu 5 punten verliezen voor een fout waarvoor ze eerst maar 1 punt verloren.” zegt Lode Ceyssens. “In juli en augustus stegen de percentages echter weer van respectievelijk 33,25% naar 38,61%. Het is logisch dat de kandidaten even moeten wennen aan de nieuwe puntentelling. We willen ervoor zorgen dat de chauffeurs zich meer bewust worden van zware overtredingen, zodat ze ook in het verkeer alerter worden op alle mogelijke gevaren.”


In Limburg slaagden er in de maand juni 155/787 kandidaten en in juli 392/1134 kandidaten. Dat zijn slaagpercentages van 19,6% en 34,6%. Bij deze cijfers dient de kanttekening gemaakt te worden dat er in juni sowieso minder examens worden afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de eindexamens die jonge kandidaten dienen af te leggen op de (Hoge)school of aan de universiteit.

2 keer bekeken0 reacties