• Lode Ceyssens

Lode Ceyssens vraagt om 'Rijbewijs Op School' opnieuw te bekijken

Bijgewerkt: mei 25

Jongeren zijn steeds minder bezig met het behalen van het rijbewijs. Uit een studie van VAB op basis van statistieken van GOCA blijkt dat het aantal 30+’ers dat deelneemt aan het praktisch rijbewijs B met 24,6% gestegen is in 2018 tegenover 2014. Het aantal jongeren onder de 30 jaar kende een daling van 28,1% onder de 20 jaar en een daling van 23,9% bij jongeren tussen 20 en 30 jaar. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) ziet dat dat uitstelgedrag voor problemen kan zorgen wanneer jongeren afgestudeerd zijn en snel een rijbewijs nodig hebben voor hun eerste job. Hij vraagt minister Peeters om Rijbewijs Op School nieuw leven in te blazen.Parlementslid Ceyssens wil jongeren stimuleren om op tijd te beginnen met de voorbereidingen van het behalen van het rijbewijs. Volgens hem zou een herinvoering van het project Rijbewijs Op School daarbij kunnen helpen, omdat het toegankelijk is voor iedereen. “Van 2009 tot 2018 konden leerlingen van de derde graad secundair onderwijs gratis instappen in het project Rijbewijs Op School. Op woensdagnamiddag, buiten de lesuren om, konden de deelnemers op school theorielessen volgen die gegeven werden door een erkende rijschool of een erkende (zelfstandige) rijinstructeur. Aan het einde van het traject konden de leerlingen dan het theoretisch rijexamen op school afleggen.” legt Ceyssens uit.

Voormalig minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts besliste echter om vanaf het schooljaar 2018-2019 dit project stop te zetten omdat hij het enerzijds niet de taak vond van de Vlaamse Overheid om jongeren naar de auto te leiden. Anderzijds was er ook het gegeven dat steeds meer jongeren niet bezig waren met het behalen van het rijbewijs.“Het is jammer dat het Rijbewijs Op School in 2018 werd afgeschaft. Met het project waren we zeker dat kandidaat-bestuurders een kwaliteitsvolle theoretische opleiding genoten zonder dat daarbij frauduleuze praktijken aan te pas kwamen, zoals we dat vandaag zien bij de aanbieders van zogenaamde stoomcursussen. Na de afschaffing van het Rijbewijs Op School zochten veel jongeren een alternatief en kende deze stoomcursussen een exponentiële groei.” zegt Ceyssens. “Uit cijfers van VAB blijkt dat maar liefst 1 op 11 jongeren het theoretisch rijexamen probeert te halen via stoomcursussen met veelbelovende slogans als ‘Niet geslaagd = geld terug’. Verkeersveiligheid is daar echt niet prioriteit nummer één. Dus die organisaties moeten we een halt toeroepen.” stelt Ceyssens.


Volgens Ceyssens kan het project Rijbewijs Op School tegemoet komen aan de problemen die we vandaag zien:

  1. het aanpakken van het uitstelgedrag

  2. het beter buitenspel zetten van malafide stoomcursusaanbieders


een garantie voor een kwalitatieve opleiding die bijgevolg ook garant staat voor een goede kennis van de wegcode bij onze toekomstige bestuurders.

“Ik wil minister Peeters daarom vragen ernstig te overwegen om het project Rijbewijs Op School nieuw leven in te blazen.” besluit Ceyssens.


10 keer bekeken0 reacties