• Lode Ceyssens

Lode Ceyssens reageert op kader voor probleemwolven


Vlaams Parlementslid en burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens (CD&V) vindt het een goede zaak dat er een kader voor probleemwolven in Vlaanderen is. In het Vlaams Parlement pleitte hij al herhaaldelijk voor een kader waarop we ons kunnen beroepen als wolven problematisch gedrag vertonen.


Toch heeft Ceyssens ook nog een aantal bemerkingen bij het protocol. Een aantal zaken moeten daarom zeker nog verduidelijkt worden of verstrengd.

  1. In een aantal situaties wordt er nog te lang gewacht om in te grijpen, bijvoorbeeld als een wolf een omheining binnendringt om een hond te doden of als een wolf een stal binnendringt. In dergelijke gevallen moet er onmiddellijk ingegrepen worden.

  2. In het protocol worden de termen ‘meermaals’ en ‘systematisch’ veelvuldig gebruikt. Er moet duidelijk afgelijnd worden wanneer en precies ingegrepen zal worden. Niets mag voor interpretatie vatbaar zijn.

  3. Preventie wordt vaak als eerste middel naar voren geschoven. Daarom moeten we ervoor zorgen dat meer veehouders toegang hebben tot subsidies. Eigenaars van schapen die hun schapen op een weiland laten grazen dat niet hun eigendom is, hebben volgens het subsidieformulier van het Agentschap Natuur & Bos hier geen recht op.

Lees hier het Interventieprotocol probleemsituaties wolf

17 keer bekeken0 reacties