• Lode Ceyssens

Lode Ceyssens (CD&V) vraagt update van het Actieplan Paardenhouderij


De paardenhouderij in Vlaanderen is een economisch belangrijke sector geworden. De sector is goed voor een omzet van 800 miljoen euro en een tewerkstelling van minstens 2700 voltijdse equivalenten. Springpaarden die in Vlaanderen geboren worden, behoren tot de absolute top van de wereld en zijn dan ook zeer gegeerde exportproducten.


“We weten allemaal dat de paardensector zeer divers is: fokkerijen, africhtingsstallen, veeartsenpraktijken en ook wedstrijdinfrastructuur. Vooral aan dat laatste blijkt er een groot tekort. Daarom luidde de sector afgelopen week nog de alarmbel.” zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V), “Jonge paarden moeten immers wedstrijdervaring opdoen en kunnen pas in de kijker lopen als ze op wedstrijden goede prestaties afleveren. Hoe beter de paarden presteren, hoe interessanter ze worden.” vervolgt Ceyssens.


In het verleden nam toenmalig minister-president Kris Peeters het initiatief om in samenwerking met de paardensector thematische dialoogdagen te organiseren. Het doel hiervan was om de paardenhouderij in Vlaanderen een vaste plek te geven. Uit die themadagen vloeide in 2009 het Vlaams Actieplan Paardenhouderij. Een plan dat de nodige zuurstof moest geven om de paardenhouderij in Vlaanderen te kunnen blijven ontwikkelen. Dat plan bevatte 6 hefbomen met daaraan 16 gekoppelde acties:


1) de paardenwereld van A tot Z;

2) professionalisering via vorming en opleiding, sleutel tot succes;

3) Informeren, communiceren en sensibiliseren, van top tot basis;

4) de paardensector als volwaardige gesprekspartner, overleg als middel tot oplossing;

5) vereenvoudiging, aanpassing en transparantie van regelgeving;

6) structurele ondersteuning, een duurzame stimulans voor de paardenhouderij.


Om de huidige noden van de Vlaamse paardensector te kennen, is het belangrijk dat de sector degelijk in kaart gebracht wordt. Na al die jaren is er dus een update nodig. “Een juiste aanpak van het probleem vereist een goede kennis van de sector.”, aldus Ceyssens, “En daarom vroeg ik aan de Hilde Crevits, de minister van Landbouw, om een actualisatie van het Vlaams Actieplan Paardenhouderij.”


Minister Crevits (CD&V) geeft aan dat het nodig is dat het plan geüpdatet wordt. Zij heeft het Departement Landbouw en Visserij dan ook de opdracht gegeven om het monitoring rapport uit 2016 ‘De Paardensector in Vlaanderen’ dit jaar nog te actualiseren. Ook minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaf in een vraag over ruimte voor paardensport aan dat zij openstaat voor een actualisatie van het actieplan.


“Onderbouwde beleidsbeslissingen kan je pas nemen, als je een goed beeld hebt over de omvang van de paardensector zoals die vandaag is. Ik ben dan ook blij dat de betrokken ministers openstaan voor een vernieuwd Vlaams Actieplan Paardenhouderij. De update van het monitoring rapport ‘De Paardensector in Vlaanderen’ kan alleszins een mooie basis vormen van het vernieuwde actieplan.” besluit Lode Ceyssens.

129 keer bekeken0 reacties