• Lode Ceyssens

Ceyssens teleurgesteld dat Rijbewijzerapp verdwijnt

Sinds september 2018 werd het project ‘Rijbewijs Op School’ opgedoekt. Wie zich wil voorbereiden op het theorie-examen moet dat voortaan doen via zelfstudie of met 12 uur theorieles bij een erkende rijschool. Wie vervolgens slaagt, is klaar om zich voor te bereiden op het praktisch rijexamen. Om de kandidaat-bestuurder bij te staan tijdens dit oefenproces ontwikkelde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de applicatie ‘Rijbewijzer’. “Met deze app kunnen kandidaat-bestuurders hun gereden ritten registreren, het aantal gereden uren, afgelegde kilometers, voltooide oefeningen en missies bijhouden.” zegt Vlaams parlementslid en mobiliteitsexpert voor CD&V Lode Ceyssens. “Een interessante app die tal van mogelijkheden biedt en inzicht biedt in het oefenproces. Helaas is het gebruik ervan te vrijblijvend, waardoor het effect uitblijft. De minister liet me weten dat de Rijbewijzerapp daarom binnenkort zal verdwijnen.”


Begin 2017 werd de Rijbewijzerapp gelanceerd voor kandidaat-bestuurders die aan het oefenen zijn voor hun theoretisch en praktisch rijexamen. In de app zit een logboek verwikkeld waarbij de kandidaat-bestuurders hun gereden kilometers alsook onder welke omstandigheden kunnen bijhouden. “In Vlaanderen hebben we nog steeds een hoog sterftecijfer onder jonge chauffeurs. Elk middel dat het aantal jonge verkeersslachtoffers naar beneden kan halen, moet aangegrepen worden. Deze app kan kandidaat-bestuurders de nodige inzichten bijbrengen gedurende het oefenproces .” zegt Ceyssens die de gegevens over het gebruik van de app opvroeg bij minister Peeters.


“De gegevens tonen aan dat de app in totaal 66 736 gedownload werd met een sterke stijging na het eerste jaar van de lancering en een sterke terugval dit jaar. Dat is natuurlijk ook voor een deel te wijten aan de coronatoestand.” aldus Ceyssens. “Het aantal downloads van de app lag hoog, maar het gebruik kwam niet echt van de grond. Daarom werd de effectiviteit vorig jaar onderzocht en werd er beslist niet verder te gaan met de Rijbewijzerapp. Eind 2020 wordt die uit de stores gehaald.”


“We zien ook een daling in het aantal afgelegde rijexamens voor de categorie B en het aantal uitgereikte rijbewijzen in Vlaanderen.” zegt Ceyssens. In 2017 werden er in Vlaanderen 143 133 examens afgelegd en 70 815 rijbewijzen B uitgereikt. In 2018 waren dat 122 357 afgelegde examens en 60 013 uitgereikte rijbewijzen. Vorig jaar 109 728 afgelegde rijexamens en 55 148 uitgereikte rijbewijzen. “We zien al een tijdje een daling van het aantal afgelegde rijexamens voor de categorie B en dus ook voor het aantal uitgereikte rijbewijzen.” zegt Lode Ceyssens. “Meer en meer jongeren zien niet meteen de noodzaak om het rijbewijs B te behalen.”


Kandidaat-bestuurders die toch hun rijbewijs B willen behalen, kunnen voorlopig enkel nog terecht op de website www.mijnrijbewijsB.be die zich aanvankelijk enkel richtte tot de theorie. Sinds juli 2020 werd die site uitgebreid met een praktijkluik. Ceyssens zal de minister vragen of de Rijbewijzerapp definitief dood en begraven is of om andere insteken te bekijken om alsnog een ondersteunende app in de rijopleiding te integreren.

13 keer bekeken0 reacties