• Lode Ceyssens

Geen strengere regels voor tractors die carnavalswagens trekken

De afgelopen week was er heel wat ongerustheid rond de regelgeving op praalwagens. Door een strengere interpretatie van die regelgeving zouden veel carnavalsgroepen zonder chauffeur of tractor vallen. CD&V- parlementsleden Jef Van den Bergh & Lode Ceyssens kaartten deze situatie aan bij minister Bellot & minister Weyts. Volgens minister Bellot is deze interpretatie te vergaand en mogen landbouwvoertuigen voor carnaval wél wagens voorttrekken zonder extra keuring en een rijbewijs C of CE.


De uitspraak van de minister zorgt voor een opluchting in heel wat carnavalsgemeenten. Landbouwers die jaarlijks de praalwagens in de carnavalsstoet voorttrekken, kunnen dit nu met een gerust hart verder doen. De wetgeving is als volgt: voor een boer die zijn land bewerkt, is een rijbewijs G voldoende. Hij hoeft ook niet jaarlijks met zijn tractor naar de keuring. Wil hij/zij naast landbouwvoertuigen met een landbouwvoertuig rijden, is een rijbewijs C of GE vereist. Het KB van 27 januari 2008 voorziet een uitzondering voor praalwagens op dit principe. Nochtans besloot de politie dit strikt te interpreteren waardoor heel wat verenigingen plots zonder chauffeur of tractor zouden vallen.


Minister Bellot schept nu duidelijkheid. Volgens de minister is de redenering van de politie te verregaand en strookt ze niet met de bedoeling van de reglementering betreffende de praalwagens om juist een uitzondering te kunnen maken. Het rijbewijs G volstaat dus voor de combinatie aanhangwagen en tractor die alleen gebruikt kan worden voor folkloristische manifestaties. Dit geldt wel alleen tijdens het carnaval, op de weg van en naar het carnaval, om proefritten uit te voeren, waarbij de tractor niet sneller dan 25 km/u mag rijden én indien er een toelating is van de gemeente. “Wij zijn blij dat er, op minder dan een maand voor de stoeten, eindelijk duidelijkheid wordt geschept. Verder moeten deze wagens logischerwijze dus nog wel bepaalde regels volgen, maar worden er geen extra zaken opgelegd bij de boeren die de lokale verenigingen wil steunen.”, vertelt Van den Bergh.


Vlaanderen geeft geen uitsluitsel over keuring


Wat betreft de technische keuring van de trekkende voertuigen, is Vlaams Minister Weyts bevoegd. De bezorgdheid van de Vlaamse carnavalsverenigingen is ook Parlementslid Lode Ceyssens ter ore gekomen. Hij diende op 16 januari 2018 dan ook een vraag om uitleg in om duidelijkheid te vragen. “Als ik die vraag zou mogen stellen, zou er vandaag duidelijkheid zijn voor alle carnavalsverenigingen.” reageert Lode Ceyssens.


Commissievoorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken Lies Jans (N-VA) oordeelde echter dat Ceyssens die vraag maar schriftelijk moet stellen, omdat “vragen die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van juridische adviezen of inlichtingen onontvankelijk zijn (art. 90, 4 ,b van het Reglement)”. Gevolg: Minister Weyts heeft nu tot 16 februari 2018 de tijd om die vraag te beantwoorden. “Dit is voor de carnavalsverenigingen veel te laat! Ik begrijp dat er in het Vlaams Parlement regels zijn die gevolgd moeten worden, maar de onrust op het terrein is zodanig groot dat het fijn zou zijn als we de carnavalsverenigingen vandaag duidelijkheid kunnen bieden.” besluit Lode Ceyssens. Ceyssens hoopt dus dat Minister Weyts zo snel mogelijk het standpunt van Minister Bellot kan bevestigen voor de carnavalsstoeten volgende week door de straten trekken.

0 keer bekeken0 reacties