• Lode Ceyssens

Een betere mobiliteit. Dicht bij jou.

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens was bij de regeringsonderhandelingen hoofdonderhandelaar voor het luik Mobiliteit en Openbare Werken.

Hij haalde een aantal slagen binnen:


  • De Vlaamse regering verdubbelt het budget voor Koning Fiets van 150 miljoen naar 300 miljoen euro. Fietsen is gezond, sociaal en goed voor het klimaat. Bovendien is het een ideale oplossing voor de groeiende files.

  • Vlot, veilig en emmissievrij op de weg via een stevige investering in de fiets en het openbaar vervoer. Tegen 2030 moet het openbaar vervoer volledig emissievrij zijn.

  • Iedere Vlaming telt. Met een Masterplan Toegankelijkheid maken we het openbaar vervoer ook toegankelijk voor wie minder mobiel is. Iedereen moet namelijk makkelijk op en af de bus kunnen stappen.

  • Belangrijke infrastructuurprojecten moeten sneller gerealiseerd kunnen worden. Een oplossing voor de Noord-Zuidverbinding en de realisatie van het volledige Spartacusproject vallen hieronder.

  • We investeren in veilige schoolroutes en -omgevingen en hanteren een harde aanpak van verkeersovertreders in het belang van de veiligheid van onze kinderen.

  • We zetten in op meer trajectcontroles, zodat de pakkans van hardleerse snelheidsovertreders groter wordt.

  • 3 300 verkeersslachtoffers zijn er 3300 te veel. De Vlaamse regering verhoogt de verkeersveiligheid met meer trajectcontroles, een veilige fietsinfrastructuur en de versnelde aanpak van de zwarte punten.
3 keer bekeken0 reacties