• Lode Ceyssens

Duidelijkheid over staloppervlakte dankzij Lode Ceyssens (CD&V)

Wie in Vlaanderen een paardenstal wil oprichten, kan dat niet zomaar overal doen. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) werkte mee aan de regelgeving die het mogelijk maakt om, onder bepaalde voorwaarden weliswaar, per hoofdzakelijk vergunde residentiële woning of bedrijfswoning een stal voor weidedieren op te richten in agrarisch gebied. Dit mag dan geen betrekking hebben op beroepslandbouw. Op het terrein rees de vraag wanneer een hooizolder nu wel of niet meegeteld dient te worden in de berekening van de totale oppervlakte van een stal. Dankzij een vraag van Lode Ceyssens aan de bevoegde minister is er nu duidelijkheid: enkel meetellen als die hoger is dan 1m50.

Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) kreeg signalen dat het niet geheel duidelijk was of hooizolders en dakoversteken nu wel of niet meegerekend dienden te worden in de totale oppervlakte van een stal. Daarom vroeg hij minister Demir om duidelijkheid over de interpretatie die de administratie hanteert.

“Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor wie een stal wil bouwen en vragen heeft over de oppervlaktenormen. Hooizolders die hoger zijn dan 1m50 moeten meegerekend worden in de totale oppervlakte. De delen die lager zijn vallen buiten de berekening. We kunnen dit makkelijk visualiseren: ruimtes waar men zich moet bukken, hoeven niet meegeteld te worden in de berekening.” verduidelijkt Ceyssens. “Daarnaast wil ik er ook nog op wijzen dat dakoversteken traditioneel niet worden meegerekend, tenzij men er overdekte ruimtes (ongeacht of de zijkanten open of dicht zijn) van maakt die gebruikt worden om goederen droog te stapelen.” voegt Ceyssens toe.


30 keer bekeken0 reacties