• Lode Ceyssens

“De schop? Die moet in Limburg dringend de grond in!”

CD&V betreurt het gebrek aan mobiliteitsinvesteringen in Limburg. De partij heeft een eigen investeringsplan klaar met haar prioriteiten voor de volgende regering. Ze vraagt veel aandacht voor de realisatie van veilige fietssnelwegen als alternatief voor het woon-werkverkeer, voor meer en beter openbaar vervoer en voor kwaliteitsvolle overstappunten tussen (deel)auto, (deel)fiets en openbaar vervoer. Vandaag steken Wouter Beke, Lode Ceyssens en burgemeester van Halen Erik Van Roelen letterlijk de schop in de grond voor een treinstopplaats in Halen. “Als het van ons afhangt komt er in Halen een treinstopplaats, daar waar de E314 de spoorweg kruist.” zegt Vlaams parlementslid en lijsttrekker Lode Ceyssens. “We steken hier vandaag letterlijk de schop in de grond, want de Limburgse pendelaars zijn de files richting hoofdstad beu. Wij willen de pendelaars een comfortabel alternatief aanbieden in plaats van de wagen.”

Vlaams Parlementslid en CD&V-lijsttrekker Lode Ceyssens is allerminst tevreden met de realisaties afgelopen legislatuur: “Limburg is stiefmoederlijk behandeld op het vlak van mobiliteitsinvesteringen. Minister Weyts kende slechts 10% van de investeringsbudgetten toe aan Limburg. Antwerpen kreeg 3 keer zoveel middelen, Oost- en West-Vlaanderen meer dan het dubbele en Vlaams-Brabant 1,5 keer zoveel. Daarbij komt nog dat als er plannen afgeklopt zijn, zoals de realisatie van de drie Spartacuslijnen, er personen zijn die die plannen terug in twijfel trekken. Nochtans zijn de mobiliteitsuitdagingen in Limburg groot. Er is te weinig openbaar vervoer. Pendelaars vanuit Limburg rijden zich vast in de files richting hun werkplek in Brussel of Antwerpen en het wegennet toont belangrijke hiaten. Investeren in de mobiliteit in Limburg is dan ook broodnodig.”

Daarom heeft CD&V een eigen investeringsplan uitgewerkt. Lode Ceyssens: “CD&V wil van de volgende regering een echte investeringsregering maken. CD&V wil de publieke investeringen in België geleidelijk optrekken van 2,2% in 2017 naar minimaal 3% van het BBP in 2024. Een belangrijk deel van deze nieuwe investeringsmiddelen moet naar het vlot trekken van onze mobiliteit gaan.”

Limburg heeft een achterstand opgebouwd die dringend ingehaald moet worden. Daarom komt CD&V met een aantal concrete mobiliteitsvoorstellen.

1) Belangrijke fietssnelwegen afwerken: De noord-zuidas (F74) en de oost-westas (F5 – F72) verdienen daarbij prioriteit. Het Kolenspoor (F75-F751) en het Fruitspoor (F79) worden omgevormd tot kwaliteitsvolle fietssnelwegen en worden uitgebouwd als top-belevingsroute. De aanleg van de ‘Corda-route’ (F702) moet de Corda Campus en de campussen van UHasselt, PXL en UCLL in Hasselt en Diepenbeek verbinden waardoor studenten en werknemers de sites veilig en vlot bereiken. Ook de Demerroute (F70), de F76 en de F105 (Leopoldburg – Herentals) krijgen bijzondere aandacht in de plannen van CD&V. Daarnaast wil men investeren in veilige knooppunten en slimme doorsteken, zoals een nieuwe fietsbrug in Kuringen, om verbindingen tussen routes vlot mogelijk te maken. CD&V wil ook kijken hoe nieuwe en bestaande fietsroutes in de bredere Euregio op elkaar kunnen aansluiten.

2) Verder wil CD&V ook investeren in veilige fietspaden in en naar de verschillende dorpskernen. Toen Hilde Crevits van 2009 tot 2014 minister van Mobiliteit en Openbare Werken was, legde ze meer fietspaden aan met minder budget. Dat staat in schril contrast met de fietspadinvestering van Minister Weyts de afgelopen legislatuur: minder met meer budget. “CD&V wil enerzijds het budget voor fietsinfrastructuur verhogen naar 300 miljoen euro per jaar. Anderzijds moet de doorlooptijd voor de aanleg van fietspaden versneld worden. In de volgende legislatuur willen we over gans Vlaanderen 3500 km nieuwe/hernieuwde fietspaden.” zegt Lode Ceyssens vastberaden.

3) Veilig fietsen betekent meer fietsen. Daarom wil CD&V meer school- en fietsstraten, een kindnorm in het verkeer, conflictvrije kruispunten, kwaliteitsvolle goed onderhouden fietspaden en voldoende verlichting langs fietspaden. Ook eist de partij dat zwarte punten sneller worden aangepakt.

4) Het is geen geheim dat voor CD&V Spartacuslijnen 1, 2 en 3 zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. “We betreuren de houding van N-VA in dit dossier. Minister Weyts houdt de schijn van een realisatie hoog net nu de Raad van State geen bewaren meer heeft over het bestemmingsplan in Maastricht. Ook de burgemeester van Hasselt Steven Vandeput houdt het been stijf en wil die tram niet in zijn stad. Het gevolg is dat zowel Spartacuslijn 1 als Spartacuslijn 2 niet door kunnen gaan, terwijl de Limburgers net vooruit willen.” reageren Beke en Ceyssens teleurgesteld.

5) CD&V zet in op duurzame alternatieven maar is daarom geen anti-auto-partij. Ook investeringen in betere weginfrastructuur zijn noodzakelijk. “De Noord-Zuidverbinding moet nu eindelijk gerealiseerd worden voor een betere leefbaarheid, meer verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van Noord-Limburg. Het aanschuiven op deze drukke verkeersas moet gedaan zijn. Dit kost de Limburgse economie handenvol geld.” zegt partijvoorzitter Wouter Beke. “Als CD&V willen we dat de consensus die uit de inspraakprocedure komt, gerespecteerd wordt én dat hiervoor voldoende middelen worden voorzien.” voegt Beke toe.

6) Even belangrijk voor CD&V is het om de verschillende vervoersmodi te verknopen. Plaatsen waar alle vervoersmodi (bus- en tram, (deel)fiets, (deel)auto, deelstep, …) samenkomen en waar we vlot van de ene vervoerswijze op de andere kunnen overstappen, worden samengebracht in een netwerk van ‘mobipunten’. Ook in meer landelijk gebied worden dergelijke deelsystemen en mobipunten met succes toegepast. “In Limburg zijn 21 mobipunten[1] gepland, maar dat moeten er wat ons betreft veel meer worden. Zo willen we investeren in 500 mobipunten, ook in landelijke gebieden.” zegt Ceyssens.

Tot slot is er nog het voorstel van Lode Ceyssens om een treinstopplaats in Halen te openen. “Op dit eigenste punt kruist de E314 de spoorlijn 35. Vandaag steken we hier letterlijk de schop in de grond. Wij vinden dat automobilisten vlot van de snelweg moeten kunnen rijden, parkeren en vervolgens opstappen op de trein richting hoofdstad. Op de autosnelweg voorzien we informatieborden die de aankomst van de trein aankondigen en de reistijd vergelijken tussen auto en trein. In Nederland kennen ze dit al en zetten de mensen hun auto aan de rand van de stad net voor ze de file inrijden. Met de trein rijden ze vervolgens de binnenstad in.” zegt Ceyssens enthousiast. “Niemand staar voor zijn plezier in de file. Als we de alternatieven voor de pendelaars aantrekkelijk maken, ben ik ervan overtuigd dat die ook gebruikt zullen worden!” voegt Ceyssens toe.12 keer bekeken0 reacties