• Lode Ceyssens

Ceyssens herinnert eerste geslaagden in vernieuwde rijopleiding aan terugkommoment dat vanaf 1 janua

De beginnende automobilist vormt de grootste risicogroep in het verkeer. Het verkeersinzicht moet namelijk nog groeien en hij kan de taken die hij in het verkeer aangaat nog niet goed afstemmen op de eigen capaciteiten. Dit heeft onder andere te maken met het overschatten van wat hij kan en het onderschatten van de gevaren op de weg.


Sinds 1 oktober 2017 is de vernieuwde rijopleiding voor het rijbewijs B een feit. Die rijopleiding moet ervoor zorgen dat we veilige en bekwame chauffeurs de weg op sturen. Wie zijn rijbewijs wil halen, moet minstens 9 maanden oefenen vooraleer hij op examen mag gaan. Daarnaast dienen de rijbegeleiders van de kandidaat-chauffeur een vormingsmoment te volgen én moet de chauffeur binnen 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs een terugkommoment volgen. Tijdens dat terugkommoment is het enerzijds de bedoeling de risicoperceptie bij de bestuurder te verbeteren en de risicoacceptatie te verminderen en anderzijds de zelfoverschatting tegen te gaan en het verkeersinzicht te bevorderen.


Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) maakt de rekensom: “Wie op 1 oktober 2017 het voorlopige rijbewijs haalde en op 1 juli 2018 (na een oefenperiode van minstens 9 maanden) meteen slaagde voor het praktische rijexamen, moet tussen 1 januari 2019 en 1 april 2019 (vanaf 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs) het terugkommoment volgen.”


Op het werkveld kreeg Ceyssens signalen van ongerustheid over de start van het terugkommoment op 1 januari 2019. Zo zouden nog veel instructeurs vormingen moeten volgen om het terugkommoment te mogen geven, is het onduidelijk wie de chauffeurs eraan moet herinneren dat ze het terugkommoment binnen de 6 tot 9 maanden na het halen van het rijbewijs moeten volgen …


In het Vlaams Parlement had Ceyssens dan ook een korte maar belangrijke vraag aan Minister Weyts: “Kan het terugkommoment vanaf 1 januari 2019 van start gaan?” Daarop antwoordde de minister volmondig ‘ja’ en gaf hij aan dat er momenteel nog volop instructeurs gevormd worden die het terugkommoment zullen gaan geven. Vanaf 1 januari kunnen ze volgens hem alleszins wel van start.


Daarnaast vroeg Ceyssens zich af of de geslaagden er nog eens aan herinnerd worden dat ze tussen de 6 en 9 maanden verplicht zijn om naar het terugkommoment te gaan. Wie het terugkommoment immers overslaat, riskeert een boete tot wel €4000. Weyts gaf te kennen dat hij hier nog niet over had nagedacht: “Wanneer ze hun theoretisch rijexamen afleggen, krijgen ze de mededeling dat ze later moeten terugkomen. Of dat ze later dan ook nog een schriftelijk of digitaal signaal krijgen, zou ik moeten bekijken.”


Lode Ceyssens stelde daarop het volgende: “Het is misschien verstandig een campagne op poten te zetten of een (digitale) brief te versturen om de bestuurders eraan te herinneren dat ze het terugkommoment verplicht moeten volgen tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van het rijbewijs.” Minister Weyts zal bekijken hoe hij hieraan tegemoet zal komen.

0 keer bekeken0 reacties