• Lode Ceyssens

CD&V vraagt Weyts een Vlaams IJzeren Rijn-plan

De heractivering van de IJzeren Rijn is een dossier met een lange geschiedenis. Al 25 jaar proberen de betrokken regio’s en landen tot een akkoord te komen over het te volgen tracé, de voorwaarden en de verdeling van de kosten. De Vlaamse mobiliteitsminister denkt het dossier uit het slop te halen door te kiezen voor het 3RX-tracé, een tracé waarvoor ook Noordrijn-Westfalen gewonnen is. Een drie-landenoverlegwaar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn, zal worden opgestart.


Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens vindt het goed dat er internationaal overlegd wordt, maar hij vraagt uitdrukkelijk dat er ook binnen de landsgrens draagvlak wordt gezocht: “De heringebruikname van de IJzeren Rijn zou immers betekenen dat er bijkomend 72 goederentreinen per dag door de Kempen en Noord-Limburg worden gestuurd. We mogen de leefbaarheid van de dorpen en steden langs deze lijn dus niet over het hoofd zien.” reageert hij bezorgd. “Het onderzoek naar een eventueel alternatief tracé moet nog steeds tot de mogelijkheden behoren.”


Ook burgemeester van Neerpelt, Raf Drieskens en burgemeester van Balen, Johan Leysen reageren: “We moeten ervoor zorgen dat we een zo breed mogelijk draagvlak creëren door nu al verregaande oplossingen uit te werken die de leefbaarheid van de dorpen en de centra garandeert, maar ook verbetert. Achteraf bijkomende maatregelen nemen kan altijd nog, maar we moeten nu al met het meest leefbare scenario op tafel kunnen leggen.”


De Ijzeren Rijn heractiveren, kan volgens Ceyssens ook een oplossing betekenen voor de zwaar overbelaste E313. Vrachtwagens vertrekken nu vanuit de Antwerpse Haven en rijden via de E313 weg, waardoor er erg veel vrachtverkeer op terechtkomt. Wanneer er een alternatieve mogelijkheid ligt voor goederenvervoer, moet de politiek mee bewerkstelligen dat de shift van weg naar spoor gemaakt wordt.


Midden-Limburg moet bovendien ook een duidelijke ontsluiting naar de Ijzeren Rijn hebben. Lode Ceyssens: “Hiervoor wordt best Lijn 15 gebruikt. Dat betekent dat er niet alleen nog verder geïnvesteerd moet worden in Lijn 15, maar dat men ook hier moet onderzoeken welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden, net zoals langs de Ijzeren Rijn. Ik denk hier aan het vrijwaren van de leefbaarheid van de dorpskernen, het ongelijkgronds maken van spoorwegovergangen om files aan gesloten overwegen te vermijden...”


Ceyssens is helder en vraagt Minister Weyts niet alleen om frequent overleg te plegen met de gemeenten waardoor de Ijzeren Rijn zal rijden, maar hij wil ook een concreet “Vlaams Ijzeren Rijn-plan” met daarin:

1) milderende maatregelen op vlak van geluids- en trillingshinder, milieu en verkeer;

2) een duidelijk plan waarin staat welke ongelijkgrondse spoorwegkruisingen (bruggen of tunnels) op welke overwegen komen;

3) maatregelen om files aan gesloten overwegen te vermijden;

4) een inschatting van de economische kansen voor Limburg en de Antwerpse Kempen bevatten.


“De Ijzeren Rijn is zeker welkom in Limburg en de Antwerpse Kempen, maar ze moet de regio ook ten goede komen! Wij zitten niet te wachten om enkel de lasten te ondervinden, maar willen ook mee profiteren van de lusten.” besluit Lode Ceyssens.
3 keer bekeken0 reacties