• Lode Ceyssens

CD&V vraagt onmiddellijk actie in dossier Noord-Zuid

CD&V Limburg reageert ontgoocheld over de vernietiging van het RUP voor de Noord-Zuid door de Raad van State. Dit is weeral een stap achteruit in een dossier dat hoogdringend VOORUIT moet.


De realisatie van de Noord-Zuid is voor CD&V immers een absolute must voor de ontsluiting, en dus ook voor de economische ontwikkeling van Noord-Limburg. Bovendien betekent de realisatie van de Noord-Zuid ook een goede verbinding van heel Limburg met de regio Eindhoven en haar brainport, hetgeen zeker ook een meerwaarde voor de economische ontwikkeling kan betekenen.


CD&V Limburg betreurt dat, ondanks het zeer grote draagvlak en de noodzaak van dit project, sommigen erin blijven slagen om dit zo immens belangrijke project te blijven tegenhouden. CD&V vraagt dan ook dat er nu actie wordt ondernomen. De mensen zijn het beu dag in dag uit te moeten aanschuiven op dit traject.


Eerst en vooral vraagt CD&V dat er nu met het “Decreet Complexe Projecten” wordt gewerkt. Deze nieuwe werkwijze, die einde vorige legislatuur door het Vlaams Parlement werd mogelijk gemaakt, zorgt ervoor dat de besluitvorming “juridisch robuuster” wordt. Vooral doordat alle nodige besluiten (MER, RUP, bouwvergunning,…) hiermee in een besluit kunnen worden gegoten. Dit besluit moet voor CD&V bovendien gevalideerd worden door het Vlaams Parlement, waardoor het NIET meer aanvechtbaar is voor de Raad van State. Dergelijke aanpak zorgt er dan ook voor dat, gezien het groot maatschappelijk belang, deze verkeersader niet meer zomaar van tafel geveegd kan worden.


Daarnaast vraagt CD&V dat Ben Weyts een intendant aanstelt om het hele dossier te begeleiden, van dag tot dag op te volgen en het overleg tussen alle betrokken partijen te organiseren.


Ten derde vraagt CD&V nogmaals dat Ben Weyts nu snel werk maakt van bijkomende doorstromingsmaatregelen. Noord-Limburg kan en mag niet geïsoleerd blijven totdat uiteindelijk de omleidingsweg is gerealiseerd.


Ten slotte vraagt CD&V dat Minister Weyts voor de volle 100% de kaart van Limburg trekt. Zeker nu Minister Bellot 386 miljoen euro middelen vrijmaakt om te investeren in Vlaamse spoordossiers moet Weyts zich niet verstoppen. De realisatie van Lijn 18, Hasselt-Neerpelt en de elektrificatie van de lijn Mol-Hamont, bieden de uitgelezen kans om Noord-Limburg eindelijk per spoor te ontsluiten!

0 keer bekeken0 reacties