• Lode Ceyssens

CD&V vraagt aandacht voor de Limburgse land- en tuinbouw.

Er wordt in het weekend massaal gefietst op het Limburgs fietsnetwerk. Toeristen van heinde en verre komen fietsen door het water, de bomen, weilanden of bloesems. Die prachtige Limburgse landschappen worden vaak gecreëerd en onderhouden door Limburgse boeren. Voor CD&V is de synergie tussen vrije tijd, economie en landbouw een belangrijk speerpunt voor Limburg. Denk maar aan hoevetoerisme of streekproducten. Maar om deze synergie optimaal te kunnen benutten, moeten boeren wel kunnen blijven boeren. Niet alleen minder CO2 telt, maar ook vitamine B en C. Want Limburgse boeren zijn in de eerste plaats onze beste garantie op gezond en veilig voedsel. En met het bezoek aan de Tievishoeve in Oudsbergen, een biologisch melkveebedrijf met eigen boerderijwinkel én ijssalon, vraagt CD&V hiervoor meer aandacht.


Inge Moors: “De landbouwsector heeft voor Limburg een grote economische waarde. Vandaag neemt de sector met 616.000 hectare 45% van de totale Vlaamse grondoppervlakte in. In Limburg is de landbouwsector met 86.000 hectare goed voor 35% van de oppervlakte. Vlaanderen telde vorig jaar niet minder dan 23.361 landbouwbedrijven, waarvan er 2.843 in Limburg liggen. In 2017 was de Limburgse landbouwsector goed voor een omzet van 671 miljoen euro.”


Land- en tuinbouwproducten van bij ons kopen


Wouter Beke: “Door producten van onze Limburgse land- of tuinbouwers te kopen weet de consument dat hij veilig en gezond voedsel koopt. Hierdoor ontstaat er een kortere link tussen landbouwer en consument. Daardoor krijgt de consument meer waardering voor de landbouwproducten en vergroot ook de voeling met de afkomst van de producten. Initiatieven van de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), zoals het label ‘Lekker van bij ons’ of de Week van de Korte Keten, zijn essentieel voor de verankering van onze lokale productie. Op die manier zal er zeker ook minder voedsel verspild worden. Vandaag verspilt de gemiddelde consument tussen de 18 en 26 kg voedsel per jaar. Voor Vlaanderen loopt dit verlies op tot 168.000 ton.”


Klimaat


“Voedsel dat hier geproduceerd wordt, is bovendien minder belastend voor het klimaat dan voedsel dat elders geproduceerd wordt:

- De CO2-uitstoot voor de productie van ons witblauw rundvlees is de helft van die voor de productie van Braziliaans rundsvlees.

- In 2016 produceerden de EU en India allebei ongeveer 160 miljard liter melk. Alleen deed India dat met 122 miljoen koeien (1300L/koe) en deed de EU dat met slechts 23 miljoen koeien (7000L/koe).


De landbouwsector heeft de voorbije jaren bovendien serieuze inspanningen geleverd inzake klimaat en zal dat in de toekomst zeker ook nog doen. De sector is er sinds 1990 in geslaagd om de CO2-uitstoot met 26% te verminderen (tegenover 16% totale reductie in Vlaanderen). Dat zijn goede cijfers die de landbouwers voor kunnen leggen.” licht Lode Ceyssens toe.


Graslanden zijn goed voor de opslag van koolstof. Hierop wil CD&V dan ook verder inzetten. Met één ton koolstof in de bodem halen we immers bijna vier ton CO2 uit de lucht. Ook het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) zal sterk focussen op klimaat. 40% van de steun zal gaan naar klimaatbevorderende maatregelen.


Op het vlak van innovatie zit de landbouwsector evenmin stil. Zo toonde onderzoek van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) aan dat men de methaanuitstoot bij runderen op lange termijn met 34% kan verminderen. De sector ging dan ook het engagement aan om de methaanuitstoot die ontstaat uit verteringsprocessen met 20% te verminderen tegen 2030.


Ook is de landbouwsector innovatief. Via pocketvergisting zetten rundveehouders in op het vergisten van bedrijfseigen biomassastromen (vb. mest). Daarmee produceren ze hernieuwbare energie op het landbouwbedrijf onder de vorm van elektriciteit en warmte.


ZwerfvuilTenslotte vestigt CD&V ook nog de nodige aandacht op de zwerfvuilproblematiek en de gevolgen voor de landbouwsector. “Jaarlijks sterven er in Vlaanderen zeker zo’n 2000 koeien ten gevolgen van zwerfafval. Hier moeten we echt wat aan doen. Als partij blijven wij dan ook inzetten om zwerfvuil aan te pakken. Het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes blijft voor ons een belangrijk middel in de strijd tegen zwerfvuil.” besluit Lode Ceyssens.

7 keer bekeken0 reacties