• Lode Ceyssens

As-builtattest biedt toekomstige kopers rechtszekerheid

Vandaag werd in de bevoegde commissie het ‘as-builtattest’ goedgekeurd. Lode Ceyssens bepleitte dit jarenlang en is hoofdindiener van het voorstel: "Dit attest moet kopers meer zekerheid geven over de woning die ze kopen. Ook vandaag nog weten mensen niet altijd wat ze kopen als ze zich een woning aanschaffen. Ze komen dan voor verrassingen te staan eens ze hun aangekochte woning willen renoveren, met alle gevolgen van dien."


Een voorbeeld:


Een koppel krijgt een vergunning voor de bouw van een woning. Tijdens de bouw van de woning wordt er echter beslist om een paar wijzigingen aan te brengen aan de bouw. Er wordt een bijkomende dakkapel voorzien, een gevel wordt wat hoger opgetrokken, de uitbouw achteraan de woning wordt iets dieper, de ramen worden enkele centimeters verplaatst … Wanneer het koppel na enkele jaren uit elkaar gaat en de woning wordt verkocht, vraagt de notaris bij de gemeente stedenbouwkundige inlichtingen op. Daaruit blijkt dat er inderdaad een woning vergund is en er geen stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn. Aangezien de gemeente onmogelijk alle bouwwerven kan opvolgen, bieden deze inlichtingen geen absolute zekerheid.


De nieuwe kopers van de woning weten dus eigenlijk niet dat er in hun aankoop een of meerdere bouwovertredingen zitten. Meestal komt dit zelfs pas aan het licht wanneer de kopers zelf enkele verbouwingen aan hun woning willen doen en voor een nieuwe vergunning langsgaan bij de gemeente. In het beste geval kunnen deze bouwovertredingen geregulariseerd worden, maar erger is het uiteraard als deze overtredingen dienen afgebroken te worden.


Lode Ceyssens: "Dit is eigenlijk onaanvaardbaar. Wie morgen een wasmachine wil verkopen, moet de consument ALLE mogelijke info bezorgen, incl. energieverbruik e.a. Maar voor de allerbelangrijkste aankoop van hun leven worden mensen nog steeds slecht geïnformeerd zijn. Dit kan niet langer.”


Met het as-builtattest krijgt de koper de zekerheid dat het gebouw ook werkelijk is gebouwd zoals het werd vergund. Het as-builtattest verklaart dat een constructie of een gebouwencomplex niet of slechts weinig afwijkt van de plannen die het voorwerp uitmaken van de omgevingsvergunning of de melding. Het attest is dus een technische beoordeling van de legaliteit van de constructie. Het omvat:

  1. De stedenbouwkundige vergunning

  2. De decretale tolerantiemarges (het metsershaar)

  3. De tijdens het bouwproces uitgevoerde niet-vergunningsplichtige handelingen

  4. De tijdens het bouwproces uitgevoerde vrijgestelde handelingen

  5. De tijdens het bouwproces uitgevoerde meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen

Lode Ceyssens: “Let wel: het as-builtattest is geen regularisatie. Zo zullen bijvoorbeeld de dakkapellen in het aangehaalde voorbeeld NIET geregulariseerd worden door een as-builtattest. Maar met zo’n attest weet de koper wel met zekerheid dat er geen onbekende bouwinbreuken zijn. Geen verrassingen meer.”


Het as-builtattest kan, na de realisatie van de bouw, opgemaakt worden door de architect en is slechts optioneel. Het attest is dus niet verplicht, maar is zeker een meerwaarde voor zowel de koper als de verkoper van een woning.

17 keer bekeken0 reacties