• Lode Ceyssens

1 op 3 rijdt te snel in zone 30


Donderdag 25 maart vindt in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. In één adem wordt ook het normaliseren van een zone 30 binnen de bebouwde kom genoemd, een voorstel waar velen voor te vinden zijn. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) is een koele minnaar. Hij is overtuigd van het nut van lagere snelheden voor de verkeersveiligheid, maar heeft bedenkingen bij de handhaving ervan. Om de verkeersveiligheid écht te verbeteren, moet de maximumsnelheid ook afgedwongen worden en net daar knelt vandaag het schoentje.


Het normaliseren van een zone 30 binnen de bebouwde kom betekent dat bestuurders er maximaal 30 km/u mogen rijden, met uitzondering van die plaatsen waar er expliciet staat aangegeven dat bestuurders er 50 km/u mogen rijden. “Wie vandaag met de wagen in de bebouwde kom rijdt, weet dat er amper controles zijn. Snelheden tot 70 km/u binnen de bebouwde kom zijn jammer genoeg geen uitzondering. Als we vandaag de snelheid al niet kunnen handhaven, hoe gaan we dat dan doen als het overal 30 km/u is binnen de bebouwde kom?” vraagt Ceyssens zich af.


Het nieuwe GAS-reglement, waarvan Ceyssens mee grondlegger is, maakt het voor lokale besturen in ieder geval al een stuk makkelijker om snelheid te gaan handhaven in zones 30 en 50. “Het nieuwe GAS-reglement dat sinds 1 februari van kracht is, is een stap in de goede richting. Bestuurders die een kleine overtreding begaan waar men maximum 50 km/u mag rijden, kunnen makkelijker beboet worden. Het geld vloeit vervolgens terug naar de lokale besturen die dat kunnen investeren in verkeersveiligheid binnen hun gemeente.” zegt Ceyssens.


“Handhaven, handhaven en nog eens handhaven. Enkel zo dwingen we bestuurders om zich aan de opgelegde snelheid te houden.” herhaalt Ceyssens. “Om een idee te krijgen hoeveel er vandaag in zones 50 en 30 gecontroleerd wordt in onze provincie, vroeg ik cijfers op bij onze 14 politiezones van de afgelopen vier jaar (2017-2020).”


1 op 3 rijdt te snel in zone 30

Uit cijfers blijkt dat er vandaag niet consistent in zones 30 wordt gecontroleerd. Zo voerde bijvoorbeeld politiezone Borgloon de afgelopen vier jaar geen enkele controle uit in een zone 30.

“De verschillende politiezones houden hun gegevens niet allemaal op dezelfde manier bij, waardoor het moeilijk is om exacte aantallen te achterhalen. Van de cijfers die ik kreeg, kunnen we afleiden dat er op vier jaar tijd 254 controles plaatsvonden in zones 30 waarbij 30 000 voertuigen gecontroleerd werden. De beschikbare cijfers tonen aan dat er over heel Limburg een overtredingspercentage van 31% werd vastgesteld in zone 30. Dat betekent dat 1 op 3 zich niet aan de opgelegde snelheid houdt.” zegt Ceyssens. “Als we willen dat bestuurders zich aan de snelheid houden, zullen we de pakkans moeten verhogen. Handhaving is daarbij hét codewoord. Zomaar overal zone 30 binnen de bebouwde kom invoeren, betekent niet dat het ook veiliger wordt. Veilig wordt het pas als men zich effectief aan de opgelegde snelheidslimiet houdt.”


1 op 4 rijdt te snel in zone 50

Het aantal controles in zones 50 ligt hoger dan het aantal controles in zones 30. In politiezone Heusden-Zolder kennen ze met 34% het hoogste overtredingspercentage. “Uit de beschikbare gegevens zien we dat het aantal overtreders in een zone 50 met 23,3% gemiddeld gezien lager ligt dan het aantal overtreders in een zone 30. Hoe lager de snelheid, hoe moeilijker bestuurders het lijkten te hebben zich aan die snelheid te houden.” zegt Ceyssens. De afgelopen vier jaar werden er in zones 50 meer dan 3000 controles uitgevoerd, goed voor ruim 1 miljoen voertuigen. Het gaat hier telkens om bemande snelheidscontroles, dus niet om de vaste flitspalen.


Volgens Ceyssens behoort de verantwoordelijkheid voor het naar omlaag brengen van de snelheidslimiet binnen de bebouwde best toe aan de lokale besturen. Zij weten immers het beste waar ze nuttige ingrepen kunnen doen om de verkeersveiligheid te bevorderen. “Meer verkeersveiligheid is een collectieve verantwoordelijk. Zomaar de snelheid in bebouwde kom overal naar 30km/u brengen, brengt hieraan niks bij. We moeten inzetten op handhaving en ervoor zorgen dat de aangegeven snelheid gerespecteerd wordt. Dát zal zorgen voor veiligere wegen en minder verkeersslachtoffers.” besluit Ceyssens.


5 keer bekeken0 reacties